top of page

Економски техничар

Занимање са дугогодишњом традицијом које подразумева одговорност, ажурност, систематичност, комуникативност, тимски рад.....

Комерцијалиста

Агент продаје, трговачки представник или трговачки путник, канцеларијски или теренски службеник.....

ways-become-effective-sales-manager-990x612.jpg

Финансијско-рачуноводствени техничар

Пружа могућност за самостално обављање рачуноводствених послова и вођење пословних књига.....

kitcheninjury.jpg

Кувар

Обучавање за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела....

КОНОБАР

Основна делатност овог занимања је услуживање гостију јелима и пићем у разним угоститељским објектима.....

5.-Kononbar-kralj-dobre-usluge.jpg

ТРГОВАЦ

Обавља послове набавке, складиштења и продаје, промовише робу, води пословне књиге, комуницира са пословним партнерима..

trgovac.jpg

Туристичко - хотелијерски техничар
(IV степен)

Занимање које је намењено ученицима немирног духа који воле да путују и упознају непознато, који су комуникативни, креативни и воле стране језике....

TURISTNASLOVNA.jpg
bottom of page