top of page

НАСТАВА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Економски техничар

Занимање са дугогодишњом традицијом које подразумева одговорност, ажурност, систематичност, комуникативност, тимски рад.....

Комерцијалиста

Агент продаје, трговачки представник или трговачки путник, канцеларијски или теренски службеник.....

ways-become-effective-sales-manager-990x612.jpg

Финансијско-рачуноводствени техничар

Пружа могућност за самостално обављање рачуноводствених послова и вођење пословних књига.....

kitcheninjury.jpg

Кувар

Обучавање за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела....

КОНОБАР

Основна делатност овог занимања је услуживање гостију јелима и пићем у разним угоститељским објектима.....

5.-Kononbar-kralj-dobre-usluge.jpg

ТРГОВАЦ

Обавља послове набавке, складиштења и продаје, промовише робу, води пословне књиге, комуницира са пословним партнерима..

trgovac.jpg

Туристичко - хотелијерски техничар
(IV степен)

Занимање које је намењено ученицима немирног духа који воле да путују и упознају непознато, који су комуникативни, креативни и воле стране језике....

TURISTNASLOVNA.jpg
bottom of page