top of page

Финансијско-рачуноводствени техничар
(IV степен)

  • Пружа могућност за самостално обављање рачуноводствених послова и вођење пословних књига;

  • Оспособљавање за обрачун, контролу и књижење документације, обрачун прихода, расхода и финансијског резултата, израду разних извештаја о пословању...

  • Може одмах да се укључи у посао, врло брзо напредује у менаџерским пословима;

  • Практична примена се одвија кроз предмет Финансијско - рачуноводствена обука која се обавља у специјализованим учионицама - бироима, које су опремљене као канцеларије у предузећу.

NP-FRT.jpg
bottom of page