top of page

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
(IV степен)

Образовни профил: Економски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Економски техничар је основни, најстарији профил који многи називају „општим смером“. Недавно је модернизован тако да је осавремењен у складу са захтевима данашњег тржишта рада и потреба факултета. Образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања па су тако након завршетка школовања на овом образовном профилу, ученици оспособљени и за свет рада али поседују висок ниво теоријских знања ако да желе да наставе школовање.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Економско пословање које се реализује у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву. Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Економски техничар ће умети да: обавља финансијско-рачуноводствене послове, комерцијалне, један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта, води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању, обавља готовински и безготовински платни промет, електронски обрађује податке.

Након завршеног  средњег образовања, економски техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим компанијама, књиговодственим агенцијама, ревизорским кућама…

етш-економисти-2021-22.jpg
bottom of page