top of page

ТРГОВАЦ
(III степен)

trgovac.jpg
  • Обавља послове набавке, складиштења и продаје, промовише робу, води пословне књиге, комуницира са пословним партнерима;

  • Током све три године школовања ученици кроз практичну наставу у трговинским предузећима имају прилику да провере своја стечена знања и вештине;

  • Након завршетка овог смера, могуће је одмах почети са послом или наставити даље школовање.

етш-трговац-2021-22.jpg
bottom of page