top of page

КУВАР
(III степен)

Kuvari
kitcheninjury.jpg
  • Обучавање за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела;

  • Акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи;

  • Кабинет за куварство је опремљен свим техничким средствима неопходним за извођење наставе из предмета Куварство;

  • Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у угоститељске објекте;

  • Након завршетка овог смера, могуће је одмах почети са послом или наставити даље школовање.

етш-кувар-2021-22.jpg
bottom of page