top of page

КОНОБАР
(III степен)

5.-Kononbar-kralj-dobre-usluge.jpg
  • Основна делатност овог занимања је услуживање гостију јелима и пићем у разним угоститељским објектима;

  • Ово занимање од ученика захтева способности и особине као што су: љубазност, правилно држање тела, уредност, комуникативност, културно опхођење, стрпљивост, толератност, педантност.

  • Кабинет за услуживање је опремљен свим техничким средствима неопходним за извођење наставе из предмета Услуживање;

  • Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у угоститељске објекте;

  • Након завршетка овог смера, могуће је одмах почети са послом или наставити даље школовање.

NP-Ko.jpg
bottom of page