top of page

КОМЕРЦИЈАЛИСТА
(IV степен)

ways-become-effective-sales-manager-990x612.jpg

Комерцијалиста (IV степен)

  • Агент продаје, трговачки представник или трговачки путник, канцеларијски или теренски службеник;

  • Оспособљавање за обављање послова набавке и продаје, анализе тржишта, комуникације са пословним партнерима

  • Ово занимање подразумева стрпљивост, упорност, физичку издржљивост, склоност ка путовањима, познавање страних језика, аналитичност...

  • Практична примена се одвија кроз предмет Обука у виртуелном предузећу која се обавља у специјализованим учионицама - бироима, које су опремљене као канцеларије у предузећу.

  • Могуће запослење у привредним организацијама на комерцијалним пословима.

етш-комерцијалиста-2021-22.jpg
bottom of page