top of page

PISА 2025

У петак, 12. априла 2024. године, Економско трговачка школа “Књаз Милош” је учествовала у Међународном програму процене ученичких постигнућа ПИСА, које организује Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД).

Основни циљ ПИСА студије је да се процени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им бити потребне за наставак школовања и успешно учешће у савременом друштву.

У сваком циклусу се компетенције ученика испитују у три домена: математичка, читалачка и научна писменост. Осим тога, испитује се и нови домен под називом учење у дигиталном окружењу. Поред задатака, ученици попуњавају и упитнике који обезбеђују информације о факторима који су повезани са успешношћу ученика.

PISА 2025 студија се организује у преко 90 земаља широм света. У пробном испитивању учествује 40 средњих школа из Србије, које су изабране методом случајног избора, међу којима се нашла и Економско трговачка школа “Књаз Милош”. Случајним избором одређено је 60 ученика школе који су учествовали у овом тестирању.

PISА 2025 тестирање реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством и школама.1 view0 comments

Comments


bottom of page